දේශපාලන

UNPයට ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙක් යෝජනා වෙලා ?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පරිපාලන කටයුතු සඳහා බලතල රැසක් හිමි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙකු පත් කිරීමට එම පක්ෂයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

ඊයේ (2017 මැයි 08) පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ දී ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා වූ බව ඊට එක් වූ එම පක්ෂයේ ඇමතිවරයෙකු විදෙස් මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබේ.

බ්‍රිතාන්‍යයේ දේශපාලන පක්ෂ බහුතරයක් තුළ ද පක්ෂ පරිපාලන කටයුතු සඳහා එවැනි තනතුරක් ක්‍රියාත්මක වන බවත් එම ඇමතිවරයා පැහැදිලි කර ඇත.

ඒ අනුව, එජාපය තුළත් එවැනි තනතුරක් පිහිටුවා පක්ෂයේ පරිපාලන හා සන්නිවේදන අංශ එම තනතුර යටතට පත් කිරීම මෙම යෝජනාවේ අරමුණ වෙයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විදෙස්වෙ මාධ්ත‍යයක් වෙත අදහස් දැක්වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පක්ෂයේ ඉදිරි වැඩකටයුතු වඩාත් වෘත්තීය මට්ටමින් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා එවන් තනතුරක් අවශ්‍ය කරන බවය.

කොසේ වෙතත්, ඊයේ සවස් භාගයේ මෙම රැස්වීමට සහභාගීවී පිටව ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සාමාජිකයින් බහුතරයක ගේ මුහුණුවල දක්නට ලැබුණේ ඇල් මැරුණු ස්වභාවයකියි අප වාර්තාකරු පැවැසීය. ඇතැම් අය අදහස් දැක්වීමට මැලි වූ අතර , අදහස් දැක්වූවන් ගෙන් ද ප්‍රකාශ වූයේ යම්තාක් දුරකට පරස්පර මතයන්ය.