දේශපාලන

ජෝන් සෙනෙවි, දයාසිරිට පරදී… රාජිත රැකේ..

Dayasiri 20170509

රාජිත සේනාරත්න ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශ හමුවේ අපහාසයට, උපහාසයට හා අසරණභාවයට පත්ව සිටින ජෝන් සෙනෙවිරත්න ඇමතිවරයාගේ චෝදනාවන්ට පිළිතුරක් ලෙස සම කැබිනට් ප්‍රකාශක යන තනතුරක් ස්ථාපිත කොට ජාමෙ බේරා ගැනීමට යහපාලන රජයේ ප්‍රධානීන් මේ වනවිට සැලසුම් කරමින් සිටින බව වාර්ථාවෙයි.

ඒ අනුව රාජිත සේනාරත්න ඇමතිවරයාට හිතුමතේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට තව දුරටත් ඉඩ ලබා දෙමින් වෙනත් මානයකින් නිල අදහස් ප්‍රකාශකිරීමට කැබිනට් සම ප්‍රකාශක ලෙස දයාසිරි ජයසේකර ඇමතිවරයා පත්කිරීමට සූදානම් වෙයි.

මෙම පත් කිරීමට මේ වනවිට අගමැතිවරයා ගේද කැමැත්ත ඉහළින්ම හිමිවනු ඇතැයි දැන ගන්නට ලැබේ.