ආකර්ශණීය

රත්නප‍්‍රිය, වියන්ගොඩ, ජනරංජන පුරවැසි නඩයට නිර්මාල්ගෙන් තරු විසිවෙන තවත් උත්තරයක්

හොරකම් කරන රනිල්-මෛත්‍රී ආණ්ඩුවකට වඩා හොරකම් කරන රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් යහපත්ය!

අගෝස්තු 15 වනදා රත්නප්‍රිය-වියන්ගොඩ-ජනරංජන හවුල නැටීමට සූදානම් වන නාඩගම පුස්සක් වීමට නියමිත වුව ද, ඒ අය “හරිමගට” ගන්න හදන ආණ්ඩුව ගැන යමක් කිව යුතුය. මේ ආණ්ඩුව අමුතුවෙන් “හරි මගට” ගැනීමට දෙයක් නැත. දැනටමත් දැනට බලය දරණ රනිල් කල්ලියට අවශ්‍ය “හරි මග” යයි. ප්‍රශ්නය වන්නේ ඒ ඒ අයගේ “හරිමග” නොවේයැයි අප ලවා සිතවීමට තවමත් ඇත්තට හෝ බොරුවට රත්නප්‍රිය-වියන්ගොඩ-ජනරංජන හවුල උත්සාහ දරමින් සිටීමයි.

මේ ආණ්ඩුව හොරකම් කළාට වඩා වැඩි දේශපාලන අපරාධයක් කළේය. එනම් 2015 ජනවාර් 8ට පෙර ගොඩ නැංවෙමින් තිබූ, සාපේක්ෂ වශයෙන් දියුණු පුරවැසි දේශපාලන විඥානය සදහා සමාජය තුළ තිබූ සුජාතභාවය විනාශ කර දැමීමයි. ඒ අපරාධය කළ ආණ්ඩුවට තවදුරටත් සුදුහුණු ගෑමට ඉදිරිපත් වන රත්නප්‍රිය-වියන්ගොඩ-ජනරංජන හවුල, ආණ්ඩුවට වඩා දරුණු දේශපාලන අපරාධකරුවන් වීම වැලැක්විය නොහැකිය. ඒ නිසා එම ජනවාරි 8 පුරවැසි බලාපොරොතුත්ව විනාශ කරමින් බලයේ සිටින මේ ආණ්ඩුවටවඩා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් නැවත පැමිණීම දේශපාලන වශයෙන් කොහොමත් යහපත්ය.