ආකල්ප

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබිඹුව මාධ්‍ය බවට පත් විය යුතුයි : රංග කලංසූරිය

සියලු ක්ෂේත්‍රයන් ප්‍රතිසංස්කරණය වෙමින් පවතින වර්තමාන සමාජය තුළ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය ද ප්‍රතිසංස්කරණය විය යුතු බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය රංග කලන්සූරිය පවසයි.

එමෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිඹිමුව මාධ්‍ය බවට පත් විය යුතු බව ද ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනයේ සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයකට සහභාගී වෙමින් කලන්සූරිය මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

මෙහිදී පාඨමාලාවන් 07කට අයත් 275දෙනෙකු වෙනුවෙන් සහතික පිරිනැමිණි.

ලෝක විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ජනමාධ්‍ය පාඨමාලා සියල්ල සම්ප්‍රදායික මාධ්‍යවලින් නව මාධ්‍යවලට වෙනස් වෙමින් පවතින බවත්, මේ වන විට 24%ක් පමණ දෙනා අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවෘත්ති ලබාගැනීම සිදුකරන අතර ම එම ප්‍රමාණය දෙගුණවීම වැඩි ඈතක නොවන බව ද කලන්සුරීය මහතා පැවසීය.

ලෝකයේ වෙනස්වීම ඉතා සීඝ්‍රයෙන් සිදුවන අතරම එයට සරිලන ආකාරයෙන් ප්‍රවෘත්ති ලබාදීමට අරගලයක් කළ යුතු අතර ම කිසිම වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයක් තුළ නොමැති ආකර්ශනයක් ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සතුව පවතින බවත් කියා සිටියේය

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සිව්වන කුළුණ වශයෙන් මාධ්‍ය හැඳුන් වූවද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැත්තේ ද මාධ්‍යය තුළ බවත්, වෘත්තීයභාවය, ආචාර ධර්ම පිළිබඳ ව මාධ්‍යවේදියා දැනුම්වත් කළඳ ආයතන ප්‍රධානීන් ඒ පිළිබඳ ව දැනුම්වත් නොකිරීම නිසා ප්‍රවෘත්ති කාමරය තුළ ද ප්‍රධානීන්ට යටත්වීමට සිදුවන බවත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පෙන්වා දුන්නේය.