ක්‍රීඩා

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව වන වොලිබෝල් නැංවීමට කවයුතු කරනවා

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව වන වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට බාරදීමට කටයුතු කරන බව වොලිබෝල් සංගමයේ සභාපති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසයි.

දිගුකාලීන, මධ්‍යකාලීන හා කෙටි කාලීන වශයෙන් වැඩසටහන් සකස් කර වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන බව සභාපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ පැවති ජාතික වොලිබෝල් සම්මේලනයට එක්වෙමින් වොලිබෝල් සංගමයේ සභාපති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මේ බව කියා සිටියේය.

රට පුරා සිටින වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට දක්ෂ නවක ක්‍රීඩකයින් හඳුනාගනිමින් ඔවුන් සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදීමට නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන අතර අනාගතයේ දී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ජත්‍යන්තර තලයේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයින් බිහිකිරීමට කටයුතු කරන බව රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.