විනෝදාස්වාද

ෆයිසර් මුස්තාපා අත්සන්කර ඇත්තේ දෝෂ සහිත ගැසට් ලියවිල්ලකට ?

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමති ෆයිසර් මුස්තාෆා විසින් පසුගිය පළමුවැනිදා අත්සන් තබන ලද නව සීමා නිර්ණය අනුව පළාත් පාලන ආයතනයන්හි සභික සංඛ්‍යාව නියම කෙරෙන ගැසට් පත‍්‍රව මේ වන තෙක් රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් නිකුත් කර නැත.

අදාල ගැසට් පත‍්‍රය මුද්‍රණය කිරීමට පෙර සෝදුපත් බැලීම සදහා පාලන අමාත්‍යාංශය වෙත ගෙන්වා ගෙන ඇති බව රජයේ මුද්‍රණාලය පවසයි.

මෙසේ ගෙන්වාගැනීමට හේතු වශයෙන් දක්වා ඇත්තේ එම ගැසට් පත්‍රෙය් සෝදුඅපත්බලා අවසන් කර නැති බවයි.

අද (2017 නොවැම්බර් 06) වන තෙක් සෝදුපත් බලා අවසන් කර එම ලියවිලි රජයේ මුද්‍රණාලයට ලැබී නැතැයි රජයේ මුද්‍රණාලාධිපති ගංගා ලියනගේ මහත්මිය පවසන්නීය.

කෙසේ වෙතත් ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිවරයා විසින් එසේ අත්සන් තබා ඇත්තේ සෝදුපත් බලන ලද නිවැරදිව මුද්‍රණයට සූදානම් අවසන් ගැසට් පත‍්‍රයට නොවන බව මෙමගින් පැහැදිලි වෙයි.