විශේෂාංග

ඇමති කබීර්ට ආචාරය පුදන්නට රාජ්‍ය බැංකු තම ධනය වැය කළා ද ?

“ගෝලීය පාර්ලිමේන්තු සංසදයේ ගරු සභාපති ලෙස.තිරසාර සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය තුල ඉහල සංස්කෘතික අගැයීම් සඳහා ලබා දුන් දායකත්වය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සඳහා වන අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරන ලද පලමු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ලෙස ගෝලීය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත ලබාදුන් සහාය වෙනුවෙන්, 2017 නොවැම්බර් මස 13 වන දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් අතින් සම්මාන ලබන ගරු කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයාට රටට අත්කර දුන් කීර්තිය වෙනුවෙන් අපේ ආචාරය පුද කරමු” මැයෙන් රාජ්‍ය බැංකු යොදවා ගෙන පත්‍රිකා මුද්‍රණය කොට තිබේ.

මේ වෙනුවෙන් මුදල් කොපමණ වැය වීද සහ ඒ වෙනුවෙන් රාජ්‍ය බැංකු යොදා ගැනීම පිළිබඳව සමාජ ජාලා ඔස්සේ ද මේ වනවිට ඇතැම් මාධ්‍යවේදීන් ද ප්‍රශ්න කරන්නට පටන් ගෙන ඇති බව දක්නට හැකිය.

මේ එලෙස මුහුණු පොතේ පලවී ඇති ප්‍රශ්නකිරීමකි.