ව්‍යාපාරික

දයා ගමගේට සෙවනගල යළි දෙනවාට සේවකයින් විරුද්ධවෙයි

උණ උපයෝජිත වත්කම් පුනරුද පනත යටතේ රජයට පැවැරුණු සෙවනගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව යළි දයා ගමගේ ඇමතිවරයාට හිමිවීමට එරෙහිව එහි සේවකයෝ විරෝධතාවක් සැලසුම් කරති.

විරෝධතාව සැලසුම් කරන වෘත්තීය සමිතියේ ලේකම් පවසන්නේ මෙවර අයවැයෙන් ඊට අදාලව කර ඇති යෝජනා ඉවත්කරගන්නාතුරු තමන් මේ විරෝධතා පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

අද (2017 නොවැම්බර් 19) දහවල් 02 සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත තව වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගයට තවත් වෘත්තීය සමිති ගණනාවක සහාය හිමිවන බවද ඔහු පැවැසීය.