මහනුවර ගන්නෝරුව ප‍්‍රදේශයේ විවාහ උත්සවයක් අතරතුර දිගම සාරි පොට තේරීමේ ගිනස් වාර්තාව සදහා පාසල් සිසුන් 250ක් යොදා ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සකස් කළ විමර්ශන  වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කර තිබේ.

නීතිපති උපදෙස් මත සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බව  ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ  සභාපතිනි නීතීඥ මරිනි ද ලිවේරා පවසයි.

ළමයින් සම්බන්ධ හිංසන වෙතොත් වහාම 1929 ශ‍්‍රී ලංකා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන ලෙසද සභාපතිනිය ඉල්ලා සිටියි.