විනෝදාස්වාද

යහපාලන සුදු බණ්ඩාගේ අඹුව තමරා දිසානායකට ලක්ෂ ගණින් ආණ්ඩුවම තෙල් ගහලා

ඇමති එස්.බී. දිසානායක ගේ පුද්ගලික ලේකම් ලෙස කටයුතු කරන ඔහුගේ බිරිඳ වන තමාරා දිසානායක විසින් ඇගේ ඉන්ධන වියදම් ලෙස රුපියල් 215,770ක මුදලක් ලබාගෙන ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙලිවිය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වහා පරීක්‍ෂණයක් කල යුතු යයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේය.

සමෘද්ධියේ හරිත උයන ව්‍යාපෘතියෙන් මෙම මුදල ලබාගෙන ඇති බවත් 2017 වසරේදී යොමු කර ඇති මෙම බිල්පත් සදහා ඇය විසින්ම අත්සන් කර ඇති බවද මන්ත‍්‍රිවරයා සදහන් කලේය.

නීතිය අනුව එසේ ගෙවීමට හෝ එවන් ව්‍යාපෘතියකින් මුදල් ගැනීමට හෝ නොහැකි යයිද මේ සම්බන්ධයෙන් වහා පරීක්‍ෂණ කළ යුතු යයිද ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය.