ප්‍රධාන

SLFP පෙත්සම්කරුවෝ සීමානිර්ණ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන පෙත්සම ඉල්ලා අස්කරගනී

සීමා නිර්ණ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන්නැයි කියා ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයට  ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම පෙත්සම්කරුවන්ගේ නිතිඥවරයා විසින් ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී.

ඇමැතිවරයා සමඟ ඇතිවු එකඟතාවයට අනුව මෙම පෙත්සම ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට අවසර දෙන්නැයි පෙත්සම්කරුවන්ගේ නිතිඥවරයා ඉල්ලීමක් කළ අතර වගඋත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් පෞද්ගලිකව පෙනී සිටි නිතිපතිවරයා පෙත්සම ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට ඉඩ ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ විරුද්ධත්වයක් නැතැයි ද දැනුම් දුන්නේය.

කරුණු සළකා බැලු අභියාචනාධිකරණය පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභ කළ අතර පළාත් පාලන ඡන්දය පැවැත්වීමට බාධාවක්ව තිබු ගැසට් නිවේදනයට එරෙහිව ලබා දුන් අතුරු තහනම් නියෝගය ඉවත් කරන ලදී.

* මේ පෙත්සම්කරුවෝ යහපාලන ආණ්ඩුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මැති ඇමතීන්ගේ හිතවතුන් බවට දිගින් දිගටම චෝදනා එල්ලවීය. එමෙන්ම මේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතීඥයා ද ඇමති මුස්තාපාගේ පියාගේ නීඥයෙක් බවට ද මත පලවීය.