ප්‍රධාන

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය හා ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපති අපහසුතාවට පත්කරයි

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගේ මාධ්‍ය අංශය සේ ම රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ද, ජනාධිපතිවරයාගේ නිවේදන සකස් කිරීමේදී සහ බෙදාහැරීමේදී නොසැලකිලිමත් ලෙස කටයුතු කරන තවත් අවස්ථාවක් දැක ගත හැකිවිය.

අදට යෙදී ඇති නබි නායකතුමන්ගේ උපත සිහිකිරීමේ චාරිත්‍රයට සුබ පතමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් අත්සන් කළ බව දැක්වෙන නිවේදනයට දින යොදා ඇත්තේ නොවැම්බර් 01 යනුවෙනි. මෙය දෙසැම්බර් 01 ලෙස නිවැරදි විය යුතුබව අපගේ අදහසයි.

කෙසේ වෙතත් මසකට කලින් අදාළ සංසිද්ධිය වෙනුවෙන් සුබ පැතීමට තරම් හදිස්සියක් ජනාධිපතිවරයෙකුට හෝ කවරෙකුට හෝ වුවද තිබිය නොහැකිය යන්න සාමාන්‍ය පිළිගැනීමයි.

මේ එම නිවේදනයයි.