විශේෂාංග

රවී කරුණානායකගේ පැය 48 මෙහෙයුමෙන් පවුල් 371 ගොඩ ගිහින්

සීතල දෙසැම්බරය ලබත්ම රටට බලපෑ කාලගුණික විපර්යාසය හේතුවෙන් රට පුරා නිවාස රැසකට හා පුද්ගලයින් විශාල පිරිසකට උවදුරු සිදුවීය. කොළඹ, කලුතර, ගාල්ල, මාතර ආදී ප්‍රෙද්ශ මේ හේතුවෙන් විශාල වශයෙන් බලපෑමට ලක්වීය.

ඉන් අවතැන්වු උතුරු කොළඹ ආසනයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් පහක ජනතාව වෙනුවෙන් කඩිනමින් කැප වූ කොළඹ දිස්ත්‍රික් එජාප නායක – හිටපු මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක ජනජීවිත නගා සිටුවීමට අවශ්‍ය සහනාධාර පැය 48ක් තුල ජනතාවට ලබාදීමට සමත් විය.

ඒ අනුව මහවත්ත ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ඨාසයේ අවතැන්වූ පවුල් 72ක් , මෝදර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අවතැන්වූ පවුල් 76ක්, ලුණුපොකුණ කොට්ඨාසයේ පවුල් 11ක් , මට්ටක්කුළිය කොට්ඨාසයේ පවුල් 101 හා සමිත්පුර කොට්ඨාසයේ අවතැන්වූ පවුල් 111 ක් සඳහා සහනාදාර ලබාදීම සම්පූර්ණයෙන්ම නිමා කෙරිණ.

එමෙන්ම, ජනතාවට නිවාස සඳහා අවශ්‍ය සෙවෙළි තහඩු මෙන්ම රජය මගින් නිවාස යළි පිළිසකර කර ගැනීමට ලබාදුන් රුපියල් 10,000/= ක මුදලද ප්‍රදානය කොට අවසන් කරන ලද බවත් වාර්තා වෙයි.

වර්ෂාව ඇද හැලී තමන් විපතට පත්ව පැය 48ක් යාමට මත්තෙන් ක්‍රියාත්මකවී නායකත්වයේ මනා ජනතාවාදී ලක්ෂණ ප්‍රකට කළ රවී කරුණානායක හිටපු ඇමතිවරයා, උතුරු කොළඹ ජනතාවගේ පැසසුමට ලක්ව සිටින අතර මෙම ක්‍රියාන්විතය සාර්ථක කිරීමට ශක්තියක් වූ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් මෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් මෙන්ම රවී කරුණානායක මැතිතුමාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට ද ප්‍රදේශයේ ජනතාව කෘතවේදීත්වය පල කරන බවත් දැනගන්නට ලැබෙයි.

පැය 48න් නිමා කල උතුරු කොළඹ ආපදා සහන සැලසුම් මෙහෙයුම