දේශීය

ටීවී දෙරණ වැල්ලවාය මාධ්‍යවේදියාට පහරදීමට FMM එරෙහි වෙයි

දෙරණ රූපවාහිනියේ වැල්ලවාය ප‍්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදියාට එල්ල කළ ප‍්‍රහාරය හෙළා දකිමින් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබේ.

වැල්ලවාය ප‍්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදී යු. එස්. පී බණ්ඩාර  සිය වෘත්තීය කාර්යයන්හි නිරත වෙමින් සිටිය දී ප‍්‍රහාරයට ලක් වීම නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය එම නිවේදනය මගින් දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව හෙළා දැක ඇති අතර, ආපදා අවස්ථාවේ විපතට පත් වූ ජනතාව පිළිබඳ රජයේ නිලධාරීන්ගේ දැනුවත් බව ද ඇතිව වාර්තාකරණයෙහි නිරතව සිටින අතර ඔහු මෙසේ ප‍්‍රහාරයට ලක් වීම අදහස් ප‍්‍රකාශනයෙහි ලා ජනතාව සතු අයිතිය ද උල්ලංඝණය කිරීමක් වන බව ද එහි සදහන් වෙයි.

මේ වන විට ප‍්‍රහාරයට වග කිව යුතු පුද්ගලයින් කෙරෙහි නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙන නමුත් ප‍්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය සුරක්ෂිත බව පිළිබඳ ගැටලූ විසඳී නොමැති බව අදාල සිදුවීමෙන් සනාථවන බවත් ඊට නිසි විසදුම් දිය යුතු බවත් එම නිවේදනය මගින් අවධාරණය කරයි.

මේ එම නිවේදනයයි.