ආකර්ශණීය

ලක්ෂ්මන් යාපාගේ පුතුගේ මංගල්‍යයේ දෙන්නා දෙපැත්තේ : මහින්ද සහ මෛත්‍රී

Image may contain: 5 people, people smiling, people sitting and wedding

යහපාලන ඇමති ලක්ෂ්මන් යාපා ගේ පුත් පළාත්සභා මන්ත්‍රී පසද යාපා ගේ විවාහ මංගල්‍යයය සහභාගීවෙමින් සිටින පස්වන විධායක ජනපති සහ 6 වන විධායක ජනපති දෙපල.

පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකයන් කිහිපදෙනෙක් ද වෙති.

* Photo credit – Nuwan Nirodha Alwis