ප්‍රධාන

දැයේ දරුවන් වෙනුවෙන් වූ රවී කරුණානායක ගේ උතුම් සංකල්පයක් පල දරයි

රටේ සියලු පාසල් සම්බන්ධ කරගනිමින් දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් පාසල් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම අරමුණ කර ගත් නවමු වැඩසටහනක් දියත් කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි. ඒ ජාතික සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ දිනය පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ මෙහෙයයි. ඊට අනුව “ජාතික සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණ දිනය” ලෙස ද ඹක්තෝබර් හත්වන දින (07) නම් කර තිබේ.
“සදා සුරකිමු දැයේ දරුවන්” යන තේමාව යටතේ පසුගිය ඔක්තෝබර් මස පළමු වන දින හඳුන්වාදුන් ජාතික සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන පිළිබඳව පාසල් සිසුන්, දෙමාපියන් ඇතුලු පාසල් පාදක ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම මෙහි මුඛ්‍ය අරමුණයි.
සම්පූර්ණයෙන් ම නොමිලේ ලබාදෙන මෙම රක්ෂණාවරණය සඳහා රජය රුපියල් බිලියන 05කට ආසන්න මුදලක් වැය කොට තිබේ.
මෙහි ඇති විශේෂත්වය නම්,  2017 අයවැය අවස්ථාවේදී මෙම සංකල්පය මුලින්ම හඳුන්වා දෙනු ලැබූවේ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක විසින් වීමයි.