ප්‍රධාන විදෙස්

නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් චතුරශ්‍රය අසල පිපිරීමක්

නිව්යෝර්ක් හි ටයිම්ස් චතුරශ්‍රය අසල පිපිරීමක් සිදුව තිබේ.

ටයිම්ස් චතුරශ්‍රෙය් මෑන්හැට්න් බස් පර්යන්තයට යාබදව මේ දැවැන්ත පිපිරුම්හඩ ඇසුණු බව එහි සිටියෝ පැවැසූහ.

මේ පිපිරීමට සම්බන්ධ එක් පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වනතෙක් හානි කිසිවක් පිළිබද වාර්තා පල නොවේ.

* මේ අවස්ථාවේ වීඩියෝවක් මෙතැනින් …
Surveillance Video Shows Bomb Going Off in New York Transit Hub