විදෙස්

ඇමෙරිකාවෙන් බේරීමට වෙනිසියුලාව අලුත් මුදල් ඒකකයකට මාරුවෙයි

වෙනිසියුලාව අලුත් මුදල් ඒකකයකට මාරුවීමට සිතා සිටන බව වෙනිසියුලානි ජනාධිපති නිකලෝස් මදුරෝ ප්‍රකාශ කරයි.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ මෙහෙයවීමෙන් තම රටට එල්ල වී ඇති ආර්ථික සම්බාධන හමුවේ රටේ ආර්ථිකය හා ජන ජීවිතය ආරක්ෂා කරගැනීමට මේ පියවර ගන්නා බව ජනාධිපති මදුරෝ ප්‍රකාශ කරයි.

“පෙට්රෝ” නමින් තම නව අන්තර්ජාල මුදල් ඒකකය හඳුන්වාදෙන බවත්, භාවිතවන “බොලිවර්” මුදල් ඒකකය පසුගිය සති හතරක් ඇතුලත සියයට 57 කින් අවප්‍රමාණවීමත් හේතුවෙන් මේ තීරණය ගෙන ඇත.

වෙනිසියුලාව තෙල් හා ගෑස් සම්පතින් අනූන රටකි.