ආකර්ශණීය

සංහිඳියාව ඕනවෙලා තියෙන්නේ චන්ද්‍රිකාට විස්කි බොන්නලු…

හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියා ක්‍රියාවලියට අද නව අර්ත කථනයක් දුන්නේ ය. ඔහු කියා සිටියේ අද ලංකාවේ සංහිඳියාව යනු ඩොලර් වලට හා චන්ද්‍රිකාගේ වුවමනවට විස්කි බොන්නට සාදාගත් ව්‍යාපෘතියක් බවයි.

“…සංහිඳියාව කියන එක මේ රටේ හැමදාමත් තිබුණා. අලුතෙන් මේ සංහිඳියාවක් පටන්අරං තියෙන්නේ මේ චන්ද්‍රිකා නෝනගේ ඹ්නකමට, ඩොලර් ගන්නයි.. පවුං ගන්නයි.. විස්කිබොන්නයි… විදේශ රටවලින් තින්නමාන්න ලබාගන්නයි…ඒකට මං විරුද්ධයි…

අර මහ ඇමතිය කියල එකෙක් ඉන්නව උතුරේ .ඒ යකාට උත්තර දෙන්න එකෙක් නෑ…ඌ පිස්සෙක් . ඌ හරකෙක්. ඌ ගොනෙක්…“ යැයිද මර්වින් සිල්වා මහතා මාධ්‍ය අමතමින් කියා සිටියේ ය.