දේශීය

මැලේසියානු අගමැතිවරයාට උතුර පෙන්වන්න විග්නේශ්වරන් අවස්ථාවක් ඉල්ලයි

නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත මැලේසියානු අග්‍රාමත්‍ය නජිබ් බින් ටුන් අබ්දුල් රසාක් හමුවීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙන මෙන් උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී. වී. විග්නේශ්වරන් මැලේසියානු විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කොට තිබේ.

ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා සිය ඉල්ලීම මඟින් දක්වා ඇත්තේ මැලේසියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා උතුරු ප්‍රදේශයට පැමිණෙන්නේ නම් එතුමාට මෙම පළාත්වල ඇති සැබෑ තත්ත්වය දැකබලා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වන නිසා එතුමාගේ සංචාරය ඊට ගැළපෙන අන්දමට සකස් වන්නේ නම් ඉතා වැදගත් බවයි.

ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ එම ඉල්ලීමට මේ වනතුරු පිළිතුරක් ලැබී නැතැයි උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කරයි.