විනෝදාස්වාද

හිල්ටන් සාදයකට කැන්දූ වෙබ් මාධ්‍ය හවුලක සේයාරූ

වගකීම් සහගත, සාධනීය වෙබ් මාධ්‍ය කලාවක් වෙනුවෙන් සම්පාදනය කරන ලද ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ජනාධිපති  මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන වෙත පිළිගන්වන බව කියමින් වෙබ් මාධ්‍යෙව්දීන් ලෙස එක් වූ හවුලක් අද (2017 දෙසැම්බර් 29) දහවල් කොළඹ ජැයික් හිල්ටන් හෝටලයේ දී සාදයක් පවත්වන ලදී.

මැතිවරණය මුවවිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නිල නායකයා සහ ඇමතිවරු පිරිවරා වෙබ් මාධ්‍ය හවුලක් විසින් සාදයක් පවත්වන බව අපි පෙර පුවතකින්ද විස්තර කළෙමු.

මේ එහි ඡායාරූප වාර්තාවකි.

 

සේයාරූ උපුටාගැණිනි.

Related News
මැතිවරණ මුවවිට වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්යැයි කියාගත් පිරිසකට සිරිසේන පාමුල තරුපහේ සාදයක්

Post Comment