ප්‍රධාන

බැඳුංකර කොමිසං වාර්තාව බාරදුන් සුන්දර මොහොත…

බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව අද (2017 දෙසැම්බර් 30) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත බාර දෙන ලදි.

මහ බැංකුවේ 2015-2016 අතර කාලයේ සිදුවූ බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට මේ වසර මුලදී ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක් පත් කරනු ලැබූ අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ ටී චිත්‍රසිරි එහි සභාපතිවරයා විය.

 

Post Comment