විනෝදාස්වාද

රටවල් 50ක් නැටූ නැටුම් විනාඩි 11කදී නටයි : ගිනස් වාර්තාවක්දැයි සැකයි

ලෝකයේ රටවල් පනහක් විනාඩි 11 ක් තළ නර්තනයක් ඉදිරිපත්කර ගිනස් වාර්තාවක් තැබිමේ ලංකාවේ නර්තනය හැටන් ඩන්බාර් කි‍්‍රඩාංගණයේදි පවත්වා තිබේ.

ඉන්දියාවේ නර්තන සංවිධානයක් විසින් සංවිධානය කර තිබූ මෙම ගිනස් වාර්තාව පිහිටු වීමේ නර්තනය ඊයේ (2017 දෙසැම්බර් 31) පස්වරු 4.00 සිට 4.11 දක්වා විනාඩි 11 තුළ හැටන් ඩන්බාර් කි‍්‍රඩාංගණයේදි පැවැත්වා ඇත.

කෘෂි කර්මාන්තයේ නියැලි සිටින අයගේ ජිවන රටාව සහ කෘෂි කර්මාන්තය ප‍්‍රචලිත කිරිමේ අරමුනින් මෙම නර්තනය ඉදිරිපත් කර තිබු අතර සංවිධායකයන් විසින් ලබාදුන් ගීත කිහිපයක රිද්මයට අනුව හැටන් ඩන්බාර් කි‍්‍රඩාංගණයේදි ප‍්‍රදේශයේ සිංහල ,දමිළ හා මුස්ලිම් පාසල් ළමුන් ඇතුලූ වැඩිහිටියන් 388 දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙම නර්තනය ඉදිරිපත්කරනු ලැබීය.

මෙම නර්තනය සදහා ඉදිරිපත්වු අයගෙන් අයදුම් පත්කැදවා එම නර්තනය ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය පිළිබදව විඩියෝව දර්ශන මගින් පෙන්වා දින ගණනාවක් පෙර පුහුණූ වීම් මෙම නර්තනය සදහා සහභාගි වන සියලූ දෙනාට ලබා දී තිබුණි.

මෙම නර්තනය පැවති රටවල්වල පටිගත කරන ලද නර්තන දර්ශන ගිනස් වාර්තා කමිටුව වෙත ඉදිිපත් කිරිමෙන් අනතුරුව ලෝකයේ රටවල් පනහක එකම වේලාවට එකම රිද්මයකට වැඩි පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන  පවත්වන නර්තනයක් වශයෙන් මෙය ගිනස් වාර්තා පොතට එක් කිරිම මෙම නර්තනය සංවිධානය කළ සංවිධායකයන්ගේ අපේක්‍ෂාවයි.

 

Post Comment