දේශීය

මහ බැංකු බැඳුම්කර කොමිසන් සභා වාර්තාවේ සහ බරපතළ වංචා දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසන් සභා වාර්තාවේ පිටපත් ඉල්ලයි

බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ විශේෂ ජනාධිපති කොමිසන් සභා වාර්තාවේ පිටපතක්, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පනත යටතේ වහාම ලබා දෙන්නැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි දැන ගන්නට ලැබේ.

මේ පිළිබද ලිපිය අද කොළඹ දී බාරදුන් බව සඳහන්ය. ඒ වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙක් වන දොස්තර නලින්ද ජයතිස්ස හා පලාත්සභා මන්ත්‍රී නීතීඥ සුනිල් වටගල එහි ගොස් තිබේ.

Post Comment