ප්‍රධාන

තමා වගනොකියන තමාගේ පින්තූර ගහගන්නාවුන් ගැන මැතිවරණ කොමිසමට පියවරක් ගතහැකියි : මහින්ද කියයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා වෙත ලිපියක් යවා තිබේ.

එම ලිපිය මඟින් ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණ සඳහා තමාගේ ඡායාරූපය දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් යොදා ගන්නා බව තමන් හොදින් දන්නා බවත් ඒ සඳහා තමාගේ විරෝධතාවය මෙතෙක් ප්‍රකාශ කර නොමැති බවයි.

එහෙත් තමාගේ රුව යොදාගෙන මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන ඇතැම් පිරිස් නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට හැසිරෙන්නේ නම් එම වගකීම මා බාර නොගන්නා බවත් ඊට එරෙහිව මැතිවරණ කොමිසම නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා බව තමා අපේක්ෂා කරන බව ඔහු යැවූ ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

https://drive.google.com/file/d/0B-EzJso25PxqeTJ6b054Q3d6anRkSVR2M25rRHY0M0VOR3lr/view

 

Post Comment