ආකර්ශණීය

කොමිසං වාර්තාවෙන් පසු ජනපති සිරිසේන කළ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය

මාස 5ක් වැනි ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම විසින් රුපියල් බිලියන 11,145 ක් උපයා ඇති බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පත් කරන ලද ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම් සභාවේ වාර්තාව පිළිබඳ විශේෂ ප්‍රකාශක් සිදු කරමින් ඊයේ (2018 ජනවාරි 03) සවස ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ බව කියා සිටියේය.
බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව 2015-2016 අතුරු වාර්තාවක් නොව එය පිටු 1257 කින් යුත් වාර්තාවක් ලෙස කොමිසම විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති බව ද ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.
ඉදිරියේ දී අපරාධ හා සිවිල් නඩු පැවරීම අපරාධ පරීක්ෂ දෙපාර්තමේන්තුව හා අල්ලස් දූෂණ කොමිසම හරහා සිදුවිය යුතු බව කොමිසම් වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.
අර්ජුන් මහේන්ද්‍රගේ හා බැංකු නිලධාරීන්ගේ සහයෝගයෙන් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම නීතියානු නොවන ආකාරයෙන් මුදල් ඉපැයු බව මෙහි සඳහන් වෙයි.
2015 පෙබරවාරි 27 වෙන්දේසියෙන් පමණක් මෙම සමාගම රුපියල් මිලියන 680කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහන් වෙයි.
මීට වැඩි වීමක් ද සිදුවිය හැකි බව එහි සඳහන්ය.

* විශේෂ ප්‍රකාශයේ පිටපත

* බාගත කරගන්න

Post Comment