දේශීය

මහාධිකරණ තුනක් පිහිටුවීම කඩිනම් කරයි

රටේ උද්ගතවී ඇති නවතම දේශපාලනික හා නෛතික ක්‍රියාවලිය හමුවේ පවතින යාන්ත්‍රණයන්ද අවම වීමේ අර්බුදයකට රට මහුණ දෙමින් තිබෙන බව වාර්තාවෙයි. එ පමණකට රටේ අර්බුද, දූෂණ සහ වංචා විමර්ෂණ උග්‍රවී ඇති බව පැහැදිලිය.

විශේෂයෙන් මූල්‍ය අපරාධ, වංචා, අපරාධ ආදිය විමසුමට අධිකරණ පද්ධතියද සංශෝධනය විය යුතු බව රජයේම පාර්ශවයෙන් ප්‍රකාශයට පත්ව තිබේ. ඒ අනුව අජිති පී පෙරේරා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා උපුටා දක්වමින් මෙරට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය වාර්තා පලවන්නේ, නව අධිකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම පිණිස කෙටුම්පතක් ඉදිරියේ දී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි. එය පෙබරවාරි මාසයේ මුල් සතිය වනවිට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්වනු ඇත.

මූල්‍ය අපරාධ, වංචා වමර්ශන, රාජ්‍ය දේපල කොල්ලකෑම ආදී කටයුතු විමර්ශනයට මේ අධිකරණ පද්ධති තුන ස්ථාපිත කරන බව සදහන්ය.

Post Comment