ප්‍රධාන

පොහොට්ටුවට සහාය දැක්වු තවත් පිරිසක් මෛත්‍රී ළගට යන හැඩයි

යහපාලනය බලයට පත්වූ මැතිවරණයේ සිට මේ දක්වා මහින්ද පාර්ශවය සමග කටයුතු කළ වාමාංශික පක්ෂ නියෝජිතයින්, පැරණි ජවිපෙ ක්‍රියාකාරිකයින් ඇතුළු පොහොට්ටුවට සහාය දැක්වු තවත් කිහිපදෙනෙක් නුදුරු දින කිහිපයේ දී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ සහායට පියමං වනු ඇති බවට ඉතා විශ්වාස කටයුතු ආරංචිමාර්ගවලින් “ලංකාසිටිසන්” වෙත දැනගන්නට ලැබෙයි.

මේ පිරිසට සම්බන්ධ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ගෙන් මේ ආරංචිය සම්බන්ධව කළ විමසීමේදී ඔහු කියා සිටියේ ඒ ආරංචිවල සත්‍යතාවක් තිබෙන බවයි.

වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තුවන්න.

Post Comment