දේශපාලන

චන්ද්‍රිකා රනිල්ට කළ දේ සිරිසේනත් කරන්න සූදානම්

මේ වනවිට යහපාලන රජය යටතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සතුව පවතින ප්‍රබල ආමාත්‍යාංශ තුනක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යටතට පවරා ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බව අනාවරණයවේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා හා අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර තවදුරටත් සාකච්ඡා සිදුවෙමින් පවතින බව වාර්තාවන අතර මංහල සමරවීර අමාත්‍යවරයා යටතේ පවතින මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය, සගාල රත්නායක අමාත්‍යවරයා යටතේ පවතින නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශය මෙසේ පවරා ගැනීමට සාකච්ඡා කෙරෙමින් පවතින ප්‍රබල අමාත්‍යාංශයන් වේ.

අවස්ථා ගණනාවකදී රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා ජනාධිපතිවරයාගේ රාජ්‍ය පාලන ප්‍රතිපත්තිය සමඟ මෙම අමාත්‍යාංශ ගැටෙන බව තමන් නිරීක්ෂණය කළ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දන්වා ඇති ජනාධිපතිවරයා මැතිවරණය නිමාවූ වහාම මෙම අමාත්‍යාංශ පවරා ගැනීමේ ගැසට් පත්‍රය මුද්‍රණය කරන බවද අවධාරණය කර ඇතැයිද වාර්තාවේ.

කෙසේ වෙතත් එජාප පාර්ශවයෙන් ඒ සදහා තවමත් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නැත.

2002 දී රනිල් වික්‍රමසිංහ අහඹු අගමැති ලෙස එජාපයට හිමිවූ පාලන සමයේ එවකට හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා කුමාරණතුං විසින්ද පවරා ගනු ලැබූයේ මෙම අමාත්‍යාංශ වීමද විශේෂත්වයකි.