සංස්කෘති

“පශ්චාත් යුද ශ්‍රී ලංකාව – යුක්තිය සහ ජීවිතය“ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය දෙදිනක් පුරා

ලංකාවේ යුද්ධයෙන් අට අවුරුද්දකට පසුවවිශේෂයෙන් යුද පීඩනයට සෘජුවම මුහුණ දුන් උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවගේ ජීවිතයත්යුද්ධයෙන් පසුව දකුණේ ජනයා මුහුණ දුන් විවිධ තීරණාත්මක සලකුණුත් තම #UNFRAMED ‘පශ්චාත් යුද ශ්‍රී ලංකාව – යුක්තිය සහ ජීවිතය’ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය හරහා සාකච්ඡා කිරීම සදහා විකල්ප වෙබ් අඩවිය සිය 10වන වසරට සමගාමීව පැවැත්වෙයි.

ජනවාරි 30 සහ 31 දෙදින පුරා උදෑසන 9සිට රාත්‍රී දක්වා, ජේඩීඒ පෙරේරා #UNFRAMED ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය විකල්ප’ වෙබ් අඩවියේ පාඨකයන්ට මෙන්ම පොදු ජනයාටත් නොමිලේ විවෘතව පවතී.

වැඩසටහන,

ජනවාරි 31, සවස 03.00pm – 05.00pm දක්වා

GROUNDVIEWS වෙබ් අඩවියේ මුලාරම්භක සංස්කාරක සංජන හත්තොටුව විසින් පශ්චාත් යුද ශ්‍රි ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය සහ එහි ඇති ගතිකයන්ගේ ස්වභාවය’ පිළිබඳ මූලික අදහස් දැක්වීමක් සිදු කරයි.

පසුව නීතිඥ සාරා ආරුමුගම් සහ ලංකා කලා මණ්ඩලයේ සභාපති ජේ. කථිකාචාර්ය චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර විවෘත සංවාද සභාව සදහා ආරම්භක අදහස් දැක්වීමක් සිදුකිරීමට නියමිතය.

එම සාකච්ඡාව මෙහෙයවීම  සිදු කරනු ලබන්නේ ඉෂාරා ධනසේකර විසිනි.

කෙටි නාට්‍ය ත්‍රිත්ත්වයක්

එමෙන්ම, මේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව ජනවාරි 31 වන දිනසවස 3 කෙටි නාට්‍ය ත්‍රිත්ත්වයක්, කෞශල්‍යා ප්‍රනාන්දුගේ සෝමලතා සුබසිංහ රංගායතනය විසින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

මෙම ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයේදී විශේෂයෙන් යුද්ධයට සෘජුව මුහුණ දුන් උතුරු සහ නැගෙනහිර ක්‍රියාධරයන් යුද්ධයෙන් පසුව එහි යථාර්තය පිළිබද අදහස් දැක්වීමට නියමිතය.

Post Comment