ප්‍රධාන

ජනාධිපතිගේ ක්‍රියාපටිපාටිය ප්‍රශ්නකරමින් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

මහ බැංකුවේ බැදුම්කර නිකුතුව පිලිබද සොයා බැලීමට පත් කරන ලද ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ වාර්තාව, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යවරයා හැටියට ඒම අමාත්‍යාංශවල සිදුවන වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධව ජනාධිපතිවරයාට හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්නට, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ හිටපු සභාපතිවරයාට සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරකුට එරෙහිව කරනු ලබන පැමිණිල්ල හෙට (2018 පෙබරවාරි 09 වන දින අල්ලස් හෝ වංචා දූෂණ විමර්ෂණ කොමිසම වෙත භාරදීමට පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ විසින් කටයුතු යොදා තිබේ.

ඒ පිළිබදව ඔවුන් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි මේ.

Post Comment