ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය ඔස්සේ පළකෙරෙන සමාජ විරෝධී ප්‍රකාශන සහ දර්ශන අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා තුන්දහසක පිරිසක් යොදවන බව එහි නිර්මාතෘ මාර්ක් සකබර්ග් පවසයි. ඉදිරි වසරක කාලය ඇතුළත මෙම කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා…

කොටි තර්ජන නිසා තනතුරෙන් ඉවත්ව යන ආගමික නිකායක නායකත්වය දරන්නෙක් පිළිබදව චතුර පමුණුව නම් ලේඛකයා ජනතා අවධිනයට පාත්‍ර කොට ඇත. මේ ලෙස හදුන්වා දෙන්නේ ග්‍රෙගරි ශාන්ත කුමාර් ප්‍රැන්සිස්‌ යන කුරුණෑගල…